Poate fi dirijată respiratia?

0
In cursul vietii omului, muşchii respiratori diafragmul şi muşchii intercostali execută cateva milioane de contractii şi totdeauna după inspiratie survine expirația, iar după expiratie, inspiratia. Această succesiune precisă a inspiratiei şi expiratiei este asigurată de activitatea sistemului nervos. Modificarea frecventei şi profunzimii respiratiei în timpul mişcărilor şi a muncii intense este asigurată în special...

Activitatea plămanilor poate fi mult intensificată

Activitatea plămanilor poate fi mult intensificată
0
Suprafata totală a alveolelor pulmonare este foarte mare şi atinge 150 m2, adică ea este de 100 de ori mai mare decat întreaga suprafată a corpului omenesc. Numărul respiratiilor pe minut oscilează între 16 şi 20; în acest interval prin plămani trec aproximativ 5-61 aer, iar în sangele omului ajung să treacă aproximativ 0,25...

In plămani, sangele se încarcă cu oxigen si se debarasează de surplusul de bioxid de carbon

In plămani, sangele se încarcă cu oxigen
0
După cum s-a mai amintit, in toate organele şi celulele are loc permanent distrugerea glucidelor, proteinelor şi grăsimilor, descompunerea acestor substante fiind legată aproape totdeauna de oxidare. Prin oxidare se fixează oxigen şi se degajează bioxid de carbon. Schimbul acestor gaze între organism şi mediul înconjurător are loc în plămani, prin respiratie.In inspiratie, cand...

Micul stomac izolat

Micul stomac izolat
0
In cazul prinzului fictiv, producerea sucului gastric este studiată numai in perioada cand alimentele se găsesc in gură. Dar cum se secretă suculatunci cand hrana ajunge in stomac?Pentru rezolvarea acestei probleme, Pavlov a propus o nouă operatie, perfectionînd metoda utilizată anterior de savantul german Heidenhein Pavlov a creat aşa-numitul ,,mic stomac izolat", separand complet o...

Prânzul fictiv

Pranzul fictiv
2
Incă inainte de I.P. Pavlov, chirurgul V. A. Brasov a propus pentru studiul activitaii glandelor gastrice realizarea unui orificiu artificial in peretele stomacului. Pentru aceasta s-au incizat peretele abdominal şi peretele stomacului la caini sub narcoză. In orificiul format s-a introdus un tub de argint (in prezent se utilizează etuburi de masă plastică sau...