Donarea onorifică de sânge

0
Donarea onorifică de sânge
-Anunț-

Pe măsură ce tehnicile moderne sunt utilizate din ce în ce mai larg în chirurgie și în celelalte specialități ale medicinei, nevoile de sânge conservat și de derivate de sânge sunt în permanentă creştere.

Reprezentând o neînsemnată parte din organism, sângele cedat cu mărinimie celor în suferinţă este un dar neprețuit. Cu ajutorul lui medicul poate lupta cu mai multă putere impotriva morții, pentru fericirea familiei bolnavului, pentru a reda societăţii un tovarăş de muncă sănătos și viguros.

Medicament complex de locuit și care nu se poate prepara de nici o uzină și prin nici o tehnică, oricit de avansată ar fi ea, sângele nu este o marfă care să poată fi apreciată la un anumit preț, deoarece reprezintă un fragment viu dintr-un organism viu.

Viața nu se poate evalua în bani și deci nici sângele, care înseamnă viață!

Sănătatea redată prin transfuzii de sânge, miracol al puterii de gândire a minţii omenești, nu poate fi apreciată în valori materiale, ci numai în valori morale.

Iată pentru ce donarea onorifică de sânge este cel mai cuprinzător mesaj de umanitarism pentru bolnavul anonim, datorie cetăţenească de cea mai înaltă ținută morală față de societatea în care trăim.

În toate ţările în care acest adevăr a fost înțeles, sângele donat nu se mai recompensează în bani, începând încă cu ani în urmă, la dorința donatorilor înşiși. În țara noastră acțiunea de donare onorifică a început în anul 1962 și în prezent nu se mai poate concepe o donare de sânge contra unei recompense bănești. Datorită maturizării conştiinţei cetăţeneşti a populaţiei, în toate oraşele și satele țării noastre acțiunea contribuie la realizarea numai prin donare onorifică a întregii cantități de sânge necesară spitalelor.

Citește și:   Hematopoieza și organele hematopoietice

La realizarea acestei generoase acţiuni de masă contribuie desigur toți cetățenii animați de sentimente cu adevărat patriotice și umanitare: muncitori, țărani, militari, intelectuali etc., într-un cuvânt toți cei care reprezintă forța morală și puterea creatoare a patriei noastre.

Exemplul personal al celor care au înțeles mai devreme sensul profund uman al donării onorifice de sânge va fi desigur un îndrumar, o călăuză.

Cadrelor de răspundere din instituții, întreprinderi, unități și formațiuni militare, cooperative agricole de producție etc. le revine sarcina să fie în primele rânduri ale donatorilor onorifici de sânge, exemplul lor fiind chezășie și un indemn pentru îndeplinirea datoriei față de societate, față de om.

Organele noastre sanitare, cărora le revine sarcina de a înscrie și programa pentru donare pe toți cei care doresc să devină donatori onorifici de sânge, sunt la dispoziția acestora, ori de câte ori sunt solicitate. Circumscripţia medico-sanitară de la oraşe și de la sate, dispensarul policlinic și spitalul, prin cadrele lor, au obligația de serviciu de a înlesni tirajul medical și epidemiologic al donatorilor, pentru ca în ziua donării, în special când acesta are loc în teritoriu, recoltarea să se efectueze într-un timp cât mai scurt.

Centrele de recoltare și conservare de sânge, prin serviciile de propagandă si organizarea recrutării donatorilor, depun o activitate deosebită pentru ca donatorii să fie primiți la recoltare într-un climat cât mai cald.

Recoltarea sângelui se face atât la sediul centrului de recoltare și conservare de sânge, cât si în teritoriu, pentru a înlesni tuturor să devină donatori de sânge. La locul de muncă, în cartiere cât mai aproape de domiciliul donatorilor, în colectivități organizate la sate si la oraşe, caravanele de recoltare sunt deseori văzute și primite cu deosebită prietenie, căci la plecare ele vor duce câte un strop de viață de la fiecare, mesaj de solidaritate tovărășească trimis bolnavilor pentru însănătoşirea lor.

Citește și:   Grupele sangvine

Aceşti bolnavi, după ce au beneficiat de leacul viu pentru a se însănătoși, au datoria de a deveni propagandiști pentru donarea onorifică de sânge. Ei au obligata morali si convingă pe membrii familiilor lor, pe prieteni și pe tovarăşii lor de muncă să devină donatori onorifici de sânge, conştienţi fiind de faptul că numai datorita darului oferit necondiționat de un semen au putut să învingă boala.

Pentru a acoperi complet nevoile spitalului este necesar ca 4 cetățeni din 100 să devină donatori de sânge.

Acţiunea trebuie să cuprindă deci, pentru ţara noastră, un număr de circa 800 000 de persoane care să fie donatori activi, aflați în evidența centrelor de recoltare și conservare de sânge, unde să se prezinte cu regularitate la datele indicate de unitate, sau la nevoie, când vor fi chemați.

Pentru realizarea masei necesare de donatori, în afară de cadrele medico-sanitare, cărora le revine necondiționat sarcina creşterii numărului donatorilor onorifici, fiecare cetățean trebuie să devină un activist de bază, care în familia sa și la locul de muncă, să convingă pe cei apropiați să devină și donatori onorifici ai staţiilor de recoltare și conservare de sânge. Oricine poate avea o dată nevoie de transfuzie de sânge! Iată de ce, atunci când suntem sănătoşi, să cedăm din sângele nostru celor bolnavi, pentru ca la rândul nostru să putem beneficia la nevoie de darul semenului.

Statul nostru, în dorinţa de a stimula donarea onorifică de sânge și de a crea condiții corespunzătoare acestei acțiuni, acordă celor ce altfel n-ar beneficia de gratuitate în timpul spitalizării, dreptul ca timp de un an de la ultima donare să poată fi îngrijit în spitale în mod absolut gratuit. De asemenea se acordă donatorilor dreptul de a dispune de o zi liberă în ziua donării, cu plata integrală a salariului, de a li se oferi o masă substanțială după recoltarea sângelui, de a li se acorda diplome, insigne, precum și alte stimulări morale.

Citește și:   Bolile ganglionilor limfatici și ale splinei

La nevoie se acordă medicamente speciale pentru refacerea mai grabnică a cantităţii de sânge donat.

- Anunț -

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.