Aparatul respirator

Aparatul respirator
0
Omul trăieşte într-o sfera de aer, indispensabilă vieţii. Aparatul respirator mijloceşte contactul omului cu aerul şi este alcătuit din doi plămâni şi din conductele aeriene. Plămânul drept are trei lobi iar cel stâng numai doi. Lobii sunt despărţiţi prin schizuri şi sunt alcătuiţi din segmente şi lobuli. Legătura dintre plămâni şi peretele toracic este...

Considerațiuni privind anatomia aparatului respirator și fiziologia respirației. Structura și funcțiile aparatului respirator

Considerațiuni privind anatomia aparatului respirator și fiziologia respirației. Structura și funcțiile aparatului respirator
0
Ca să poată prelua aerul din atmosferă și să procure organismului oxigenul, ca să poată elimina din organism bioxidul de carbon în exces, rezultat din arderi, ca să poată să regleze centrul respirator din creier, în sfârșit, ca să poată echilibra presiunea atmosferică cu cea internă, aparatul respirator și-a dezvoltat câteva organe și sub...

Mecanismele îmbolnăvirii aparatului respirator

Mecanismele îmbolnăvirii aparatului respirator Fumatul, Alergia, Tulburările de circulație, Inflamația
0
Inflamația este o reacţie de apărare la agresiunea microbilor asupra mucoasei (infecție) în care aceștia se cuibăresc, precum și o tendinţă a organismului de a combate virulența microbilor care locuiesc în mod obişnuit în căile aeriene, dar care au devenit agresivi și pun în pericol integritatea aparatului respirator din cauza scăderii relative a puterii...

Cauzele îmbolnăvirii aparatului respirator

Cauzele îmbolnăvirii aparatului respirator
0
Traheea, bronhiile și plămânii sunt organe intratoracice, deci interne.Totuși, datorită structurii lor tubulare, ele comunică direct cu atmosfera, deci cu lumea exterioară, motiv pentru care sunt expuse acţiunii factorilor nocivi existenți în atmosferă. Cauzele bolilor aparatului respirator sunt numeroase și variate; rar izolate, de cele mai multe ori se asociază două sau mai multe...

Simptomele bolilor aparatului respirator

Simptomele bolilor aparatului respirator Tusea, Cianoza, Febra
0
Tusea, simptomul cel mai frecvent întilnit în bolile aparatului respirator este un gest de apărare împotriva corpurilor de orice natură (alimente, mucus, produse inflamatoare, corpuri străine, pulberi, fum, gaze iritante) care au pătruns în căile aeriene. Este un act reflex determinat de stimularea terminațiilor nervoase din anumite zone sensibile ale mucoasei respiratorii sau ale...

Generalități

Aparatul respirator
0
Dacă de pe fundul Oceanului Atlantic (de la 8 000 m adâncime) s-ar aduce un pește la suprafața apei la mică adâncime, ochii peștelui ar ieși din orbite, iar bășica de aer a peștelui ar apărea la gura acestuia ca un balon umflat puternic cu aer; dacă stratul de solzi care îl acoperă nu...

Respirația tisulară

0
În plămâni are loc schimbul de gaze (oxigen şi bioxid de carbon) între aerul atmosferic şi sânge, schimb care poartă numele de respiratie externă sau pulmonară.Pe lângă aceasta, schimbul de gaze are loc şi între celulele corpului, sânge şi limfă, purtând numele de respiratie sau tisulară. Se poate spune că fiecare celulă respiră. O...

Trebuie să respirăm aer curat

Trebuie să respirăm aer curat
0
De obicei în aer există praf sau alte impurităti, care pătrund în plămin. Dacă praful nu ar fi retinut în căile respiratorii şi nu ar fi eliminat din ele, atunci la fiecare om în decursul vietii s-ar acumula în plămani aproximativ 2-3 kg praf. Desigur că cea mai mare parte din praf nu ajunge...

Poate fi dirijată respiratia?

0
In cursul vietii omului, muşchii respiratori diafragmul şi muşchii intercostali execută cateva milioane de contractii şi totdeauna după inspiratie survine expirația, iar după expiratie, inspiratia. Această succesiune precisă a inspiratiei şi expiratiei este asigurată de activitatea sistemului nervos. Modificarea frecventei şi profunzimii respiratiei în timpul mişcărilor şi a muncii intense este asigurată în special...

Activitatea plămanilor poate fi mult intensificată

Activitatea plămanilor poate fi mult intensificată
0
Suprafata totală a alveolelor pulmonare este foarte mare şi atinge 150 m2, adică ea este de 100 de ori mai mare decat întreaga suprafată a corpului omenesc. Numărul respiratiilor pe minut oscilează între 16 şi 20; în acest interval prin plămani trec aproximativ 5-61 aer, iar în sangele omului ajung să treacă aproximativ 0,25...

Plante medicinale

-Anunț-