Curenții electrici din muşchi si sistemul nervos

Curentii electrici din muschi
0
Se poate oare dovedi că creierul trimite într-adevăr o excitație prin nervi la muşchi şi prin aceasta provoacă contracția lor? Deşi noi nu vedem nemijlocit excitația trecând prin nervi, totuşi putem s-o punem în evidență. Este vorba de faptul că porțiunea excitată are totdeauna o sarcină negativă.Eminentul savant rus N. E. Vvedenski (1852-1922) a...

Mişcările nu sunt altceva decat nişte reflexe

miscariile sunt reflexe
0
La mușchi găsim nervii motori, prin care excitația se transmite de la creier la mușchi, și senzitivi, prin care excitația merge în sens invers, de la mușchi la creier.Mişcările sunt în esență reflexe. O parte din mişcări reprezintă reflexe necondiționate, copilul fiind în stare să le efectueze îndată după naștere; ele sunt mișcările cele...

La baza mișcărilor stau contracțiile musculare

contractiile musculare
0
Noi putem provoca în mod voluntar, la dorință, contracția și relaxarea musculaturii. Când noi vrem să ne îndoim mâna din cot, apare o excitatie în celulele nervoase ale scoarței cerebrale, care le transmite pe cai nervoase speciale la măduvă și de acolo la muşchii brațului; ultimii se contract si îndoaie mâna din cot.Muşchii se...

Viteza de propagare a excitației în sistemul nervos

excitatia sistemul nervos
0
Fizicianul și fiziologul german Helmholz a determinat pentru prima dată viteza de propagare a excitației prin sistemul nervos. Prin nervii omului, excitația se propagă cu o viteză de aproximativ 100 m pe secundă. Dacă lungimea unui nerv este egală cu 1 m (şi acesta este un nerv foarte lung), excitația reuşește să parcurgă acest...

Antrenamentul mişcărilor si sistemul nervos

antrenamentul miscarilor sport
0
Ar fi însă nejust să se creadă ca antrenarea mişcărilor este legată numai de modificările din muşchi. In realitate, ea este asigurată de activitatea tuturor organelor corpului nostru și în primul rând de sistemul nervos.În muşchi există terminații nervoase senzitive şi la fiecare contracție musculară în aceste terminații se produce o excitație. Prin nervii...

Stereotipul dinamic și regimul de viață

regim viata sanatos
0
Fiecare mişcare provoacă în creier procese de excitație și inhibiție, iar urmele acestor procese rămîn în creier un timp oarecare după mişcare. Iată de ce repetarea frecventă a acelorași mişcări duce la faptul că în scoarța cerebrală se fixează modul în care procesele de excitație și inhibiție s-au înlocuit reciproc, corespunzător succesiunii mişcărilor executate....

Plante medicinale

Tratament constipație

0
Un medic a spus odată la o prelegere ținută într-un cămin de bătrâni la care am participat și eu: „Cu cât vă obișnuiți mai...
Psoriazisul

Psoriazisul

Fistulele

Fistulele

-Anunț-