Acasă Viața și alcătuirea corpului omenesc

Viața și alcătuirea corpului omenesc

Considerațiuni privind anatomia aparatului respirator și fiziologia respirației. Structura și funcțiile aparatului respirator

Ca să poată prelua aerul din atmosferă și să procure organismului oxigenul, ca să poată elimina din organism bioxidul de carbon în exces, rezultat din arderi, ca să poată să regleze centrul respirator din creier, în sfârșit, ca să poată echilibra presiunea atmosferică cu cea internă, aparatul respirator și-a dezvoltat câteva organe și sub...

Mecanismele îmbolnăvirii aparatului respirator

Inflamația este o reacţie de apărare la agresiunea microbilor asupra mucoasei (infecție) în care aceștia se cuibăresc, precum și o tendinţă a organismului de a combate virulența microbilor care locuiesc în mod obişnuit în căile aeriene, dar care au devenit agresivi și pun în pericol integritatea aparatului respirator din cauza scăderii relative a puterii...

Cauzele îmbolnăvirii aparatului respirator

Traheea, bronhiile și plămânii sunt organe intratoracice, deci interne.Totuși, datorită structurii lor tubulare, ele comunică direct cu atmosfera, deci cu lumea exterioară, motiv pentru care sunt expuse acţiunii factorilor nocivi existenți în atmosferă. Cauzele bolilor aparatului respirator sunt numeroase și variate; rar izolate, de cele mai multe ori se asociază două sau mai multe...

Simptomele bolilor aparatului respirator

Tusea, simptomul cel mai frecvent întilnit în bolile aparatului respirator este un gest de apărare împotriva corpurilor de orice natură (alimente, mucus, produse inflamatoare, corpuri străine, pulberi, fum, gaze iritante) care au pătruns în căile aeriene. Este un act reflex determinat de stimularea terminațiilor nervoase din anumite zone sensibile ale mucoasei respiratorii sau ale...

Generalități

Dacă de pe fundul Oceanului Atlantic (de la 8 000 m adâncime) s-ar aduce un pește la suprafața apei la mică adâncime, ochii peștelui ar ieși din orbite, iar bășica de aer a peștelui ar apărea la gura acestuia ca un balon umflat puternic cu aer; dacă stratul de solzi care îl acoperă nu...

Alcătuirea generală a corpului uman

Corpul omenesc este alcătuit din: cap, gât, trunchi, membre.Capul este alcătuit dintr-o porțiune craniană - în care este conținut creierul cu învelișurile acestuia (meninge) - și o porțiune facială în care se găsesc organe senzitive pentru văz, auz, miros, gust, precum și partea inițială a căii respiratorii (nasul) și a căii digestive (gura...

Țesuturi, organe, sisteme, aparate

Diferențierea celulară, rezultat al diviziunii fiziologice a muncii intre celulele organismului determină asocierea celulelor în țesuturi, organe, sisteme și aparate.Țesuturile sunt asocieri de mai multe elemente anatomice care au structură, formă si origine comună.Se disting patru categorii de țesuturi:- țesutul epitelial, care formează învelișul organismului (intrând în alcătuirea straturilor externe ale pielii), sau căptușește...

Celula (structură, fiziologie)

Descoperirea celulei a contribuit la demonstrarea unității lumii organice tocmai prin existența acestui element comun.Prima structură celulară a fost pusă în evidență la plante în 1665, de R. Hooke, fizician englez, care a perfecționat microscopul și l-a utilizat cel dinții la studiul organismelor animale și vegetale.Progresul impetuos pe care l-a înregistrat medicina în ultimul...

Corpul omenesc

Cunoașterea alcătuirii și funcțiilor organismului este un proces lung istoric. In antichitate, medicii egipteni cunoșteau unele date asupra alcătuirii corpului omenesc, datorită experienței dobândite în practica îmbălsămării. Textele unor papirusuri arată că existența vertebrelor, tendoanelor, mușchilor, nervilor, organelor toracice și abdominale, creierului, meningelor și lichidului cefalorahidian era cunoscută încă cu 1500 de ani înaintea...

Topografia corpului

Pentru a stabili poziția diferitelor părți ale corpului omenesc și raporturile care există între ele se stabilesc trei planuri de orientare:planul frontal, paralel cu fruntea; planul sagital, perpendicular pe primul, străbate corpul dinainte înapoi; planul transversal, perpendicular pe primele două, este dus paralel cu suprafața tălpilor.In raport cu planul frontal, poziția unui organ...

Viața și alcătuirea corpului omenesc

Considerațiuni privind anatomia aparatului respirator și fiziologia respirației. Structura și funcțiile...

0
Ca să poată prelua aerul din atmosferă și să procure organismului oxigenul, ca să poată elimina din organism bioxidul de carbon în exces, rezultat...