Somnul ca agent terapeutic

Somnul ca agent terapeutic
0
Ascetul, bolnavul, necăjitul și cel care are prea mult nu pot dormi.VECHE CUGETARE BENGALEZADe multă vreme se cunosc nu numai influențele benefice ale somnului în ceea ce privește stimularea sănătății și menținerea ei, ci și acelea exercitate tot de această stare normofiziologică în ceea ce privește ameliorarea sau chiar vindecarea anumitor boli. Cu alte...

Ritualurile și trucurile somnului

Ritualurile somnului, trucurile somnului
0
Dacă prin termenul de ritual înțelegem ceremonialul derivat din vechi tradiții și după anumite reguli, cu prilejul unor momente importante ale existenței (nașterea, căsătoria, moartea) sau cu etape importante din procesul muncii) semănatul, culesul recoltei, etc.). este de la sine înțeles că și somnul reprezintă un moment important din fiziologia vieții, motiv pentru care...

Mijloace tehnice de combatere a insomniilor

Mijloace tehnice de combatere a insomniilor
0
Bineînțeles că știința și tehnica nu puteau să stea cu brațele încrucișate constatînd ravagiile pe care le face această boală a secolului reprezentată de insomnie. Bineînțeles că rezultatele acestei colaborări au început să-și facă apariția. lată enumerarea a doar cîteva dintre mijloacele tehnice puse la punct pînă la ora actuală. Astfel medici neurologi din...

Fitoterapia somnului

Fitoterapia somnului
0
Plantele medicinale și în special unele dintre ele alcătuiesc o resură încă incomplet valorificată pentru ameliorarea somnului. In special insomniile ușoare și pasagere pot beneficia în mod substantial de pe urma acestei terapii, or nu trebuie să uităm că acestea alcătuiesc enorma majoritate a tuturor insomniilor. Aceleași plante medicinale își găsesc loc și în...

Ambianta propice somnului

Ambianta propice somnului
0
Somnului îi este proprie și o anume ambianță care ține de cromatica spațiului de dormit, de calitatea aerului pe care îl respirăm, de factorii termici, sonici ca și de alții de alt gen. Referindu-ne într-o primă etapă la culorile care induc somnul, vom preciza că în acest domeniu sînt multe de făcut din partea...

Organizarea somnului

Organizarea somnului
0
Din simpla trecere în revistă a medicamentelor de sinteză care ne stau la dispoziție pentru combaterea insomniei realizăm faptul că deși ele ne pot fi de un real ajutor, acest ajutor este însă grevat de numeroase riscuri de loc neglijabile. A se reciti în acest sens doar reacțiile adverse ale ultimului medicament de care...

Tur de orizont in problematica complexa a insomniei

Tur de orizont in problematica complexa a insomniei
0
Potrivit unor calcule, omul poate contracta în jur de 30 000 de boli diferite, cea mai răspîndită dintre ele fiind totuși insomnia - boala secolului, cum pe bună dreptate i se mai spune. După profesorul Thomas Roth din Detroit, S.U.A. pe care l-am mai citat, 30% din populatia lumii suferă de diverse forme de...

Alte tulburări ale somnului

Alte tulburări ale somnului
0
Insomnia și hipersomnia, de care ne-am ocupat în capitolele precedente, reprezintă desigur evidente tulburări ale somnului, îmbrăcînd uneori aspecte severe sau chiar grave. În afară însă de acestea, mai există încă multe alte tulburări, mai puțin importante în general, unele dintre ele îmbrăcînd uneori un aspect sever, motiv pentru care ne propunem să le...

Nocivitatea somnului in minus, ca și a celui în plus

Nocivitatea somnului in minus, ca și a celui în plus
0
Excesul reprezintă ciuma voluptății, după cum foarte plastic a spus filozoful și scriitorul Montaigne. Numai că excesele pe linie de somn sînt nocive, fie că acestea îl scurtează sau, dimpotrivă, îl alungesc pe acesta. De multă vreme se cunoaște faptul, că privarea de somn se soldează cu consecințe absolut dramatice pentru organism. Lipsa totală...

Somnul la copii, școlari și virstnici

Somnul la copii, școlari și virstnici
0
Printr-o stranie și paradoxală coincidență, polii extremi ai cronologiei umane - copilul și vîrstnicul - prezintă numeroase puncte și trăsături comune. Nu este în definitiv bătrînul o ființă aparte cum spunea Diderot - pe - care însă timpul a crutat-o? Nu se poate însă spune exact același lucru și despre copil, numai că pe...

Plante medicinale

-Anunț-