Sortarea, ambalarea și păstrarea fructelor

Sortarea este o lucrare necesară în vederea valorificării fructelor pentru consum în stare proaspătă, și pentru prelucrare parțială sau totală. Este importantă îndeosebi la speciile semintoase, la care fructele se pastrează peste iarnă sau prelucrează diferențiat, într-o gamă mare de produse.Criteriile care stau la baza sortarii sînt: mărimea și forma fructelor, culoarea pieliței (cu...

Recoltarea fructelor

În funcție de destinatie, la fructe se disting 4 feluri de maturități..Maturitatea de recoltare, cînd fructele au realizat mărimea, forma, greutatea și culoarea caracteristică cu excepția celor care depozit. Maturitatea de consum, cînd fructele au calitățile arătate anterior iar fermitatea pulpei, gustul și aroma le fac apte pentru consum. Dacă la sîmburoase, semintoasele...

Lucrari comune pentru pomii tineri și pe rod

Administrarea îngrășămintelor. Suplimentarea rezervelor de hrană din sol este impusă și rezultatele se văd în creșterea și fructificarea pomilor.Dintre îngrășămintele cunoscute, pentru pomii tineri vor avea prioritate cele minerale cu azot care sînt ușor asimilabile și ajută creșterea; la pomii pe rod se vor administra îngrășăminte complexe, care conțin în aceeași măsură și celelalte...

Ingrijirea pomilor pe rod

Prin lucrările aplicate solului și pomilor se va urmări asigurarea rodului și creșterilor optime în fiecare an. In acest scop vor fi respectate cu rigurozitate și discernămînt toate verigile complexului agrotehnic.Tăierile de fructificare. Lucrarea influențează în bună parte desfășurarea în optimum a proceselor de creștere și fructificare iar ca rezultat, obținerea unor producții mari,...

Ingrijirea pomilor tineri

Lucrările aplicate pomilor tineri sînt diferite față de cele care se fac în livezile pe rod. În această perioadă se va urmări stimularea creșterii vegetative și formarea unor coroane echilibrate. Tăierile de formare. Principii. Tăierile de formare se fac în funcție de forma de coroană pe care dorim să o realizăm.Asigurarea echilibrului in plan...

Plantarea pomilor

Timpul plantării influențează prinderea și creșterea pomilor chiar din primul an. Pentru că lucrarea se poate face atît toamna cît și primăvara, trebuie arătat că, în condițiile țării noastre, plantările de toamnă au dat cele mai bune rezultate atît în jumătatea de sud a tării cât și în cea de nord, mai rece. Apa...

Asigurarea materialului saditor

Materialul săditor pomicol (pomi altoiți, puieti, marcote, butași, drajoni, stoloni etc.) se produce în pepiniere specializate și se desface (vinde) prin unitățile județene de valorificare. Pepinierele sînt amplasate și deservesc în general unitățile socialiste și gospodăriile populației dintr-o zonă sau județ cu condiții pedoclimatice asemănătoare.In producerea materialului, sînt obligatorii respectarea sortimentului raionat în zona...

Lucrari pregatitoare pentru plantat

Stabilirea distanțelor de plantare. Și în condițiile unei grădini mici cum este cea de lîngă casă, la asigurarea creșterii și fructificării contribuie distanțele de plantare, indiferent că pomii se așază în parcele sau în rînduri izolate. Stabilirea acestora se face în funcție de specie, vigoarea pomilor pe care o dă soiul și portaltoiul, forma...

Forme de coroană la pomi

Pentru valorificarea superioară a terenului de lîngă casă, este necesar să se folosească coroane adecvate sistemului de cultură și interesului de a se întreține și exploata ușor, răspunzînd în același timp cerințelor estetice. Dintre acestea recomandăm pe cele ce urmează:IN SISTEMUL SUPERINTENSIV DE CULTURACordonul vertical. Pomii au axul vertical sustinut pe spalier, sipci...

Sisteme de cultura

La stabilirea sistemelor de cultură trebuie să se pornească de la principiul valorificării intensive a terenului. De aceea se indică cultivarea pomilor pitici cu creștere dirijată.Speciile pomicole se pot cultiva în parcele separate sau intercalate cu alte culturi. În acest ultim caz, pe intervalele dintre rînduri se vor cultiva plante agroalimentare cu talie mică...

Plante medicinale

-Anunț-