Teoria celor cinci elemente sau a celor cinci mișcări

0
Teoria celor 5 elemente enunțată cu mai bine de 5 000 de ani în urmă consideră că universul este constituit din 5 elemente: apă, lemn, foc, pământ și metal, elemente aflate în perpetuă mișcare de producere și distrugere reciprocă. Încă din antichitatea chineză s-a considerat că intre aceste 5 elemente există relații constante. Ele...

Teoria ,,Yin și Yang”

Teoria ,,Yin și Yang"
0
Principiile Yin și Yang sunt cele două forte fundamentale ale universului, antagoniste și complementare. Prin Yin si Yang se înțelege unirea celor două părți antagoniste care coexistă în cadrul tuturor fenomenelor și obiectelor aflate în relație de reciprocitate. Teoria Yin Yang afirmă că universul este un tot unitar și că aceasta este rezultatul unității...

Despre meridiane și punctele de acupunctură

0
Teoria meridianelor are la bază observații făcute cu mii de ani în urmă de vechii chinezi, care au remarcat că ori de câte ori un organ se află în suferință, anumite puncte aflate pe piele deveneau sensibile sau chiar dureroase. Aceștia au mai remarcat și faptul, extrem de important, că mereu unele și aceleași...

Profilaxia prin acupunctură privind medicina omului sănătos și medicina familiei

0
Acupunctura, ca ramură a medicinii tradiționale, este o metoda capabilă nu numai să trateze, ci să si prevină boli ținând de majoritatea ramurilor medicinei moderne: medicina generala, chirurgie (anestezie), ginecologie, pediatrie, otorinolaringologie, oftalmologie, stomatologie etc.Este bine cunoscut faptul că tratamentul acupunctural este economic, atât în ceea ce privește instrumentarul utilizat, cât și durata de...

Viața se supune legii ,,celor 5 elemente”

0
Legea celor 5 elemente este fundamentală gândirii chineze și, deși a fost enunțată cu mult timp În urmă, poate fi aplicată și azi În medicina tradițională. Datorită ei s-au stabilit primele legi fiziologice și patologice ale medicinii tradiționale chineze.

Pe suprafața pielii sunt proiectate toate organele corpului

0
Existența unor zone dureroase proiectate pe piele cu ocazia îmbolnăvirii unor organe a fost observată cu mii de ani în urmă de vechii chinezi, care implantând ace în aceste zone sau masându-le, au descoperit că suferința organului este ameliorată. Medicina occidentală a confirmat această descoperire. Astfel, la începu tul secolului XX, medicul englez H....

Etiopatogenia în concepția medicinii tradiționale extrem orientale (MTEO)

0
Conform medicinii tradiționale chineze sănătatea este condiționată de echilibrul energiilor Yin și Yang. Starea de echilibru a organismului depinde în același mod și de rezonanța energiilor Universului cu energiile microcosmo MTEO consideră drept cauze ale bolilor energiile perverse cosmice, energiile perverse curioase, energiile psihice, energiile alimentare, oboseala, activitatea sexuală exagerată și alți factori diverși...

Energiile perverse cosmice

0
În medicina modernă aceștia sunt denumiți factori agresivi externi. Ei sunt, conform MTEO: vintul, frigul, căldura sau focul, umiditatea, uscăciunea și căldura verii.În cadrul energiilor perverse cosmice pot fi incadrate de asemenea energiile perverse curioase: frigul sau căldura excesivă în contrast cu anotimpul în curs, ca de exemplu o primăvară timpurie sau o iarnă...

Energii psihice

0
În medicina modernă acestea sunt considerate stresurile zilnice și stările emoționale: bucuria, mânia, tristețea, supărarea, melancolia, frica și teama. Diferențele dintre tristețe și supărare sau frică și teamă de exemplu, sunt considerate doar în ceea ce privește intensitatea manifestărilor. Uneori aceste perechi de emoții sunt luate împreună în considerare. Desigur, stările emoționale nu sunt...

Energiile alimentare

0
Conform medicinii tradiționale chineze sunt luate în considerație abuzurile alimentare sau nerespectarea unui regim dietetic. Se consideră că dieta are o influență deosebit de importantă asupra sănătății sau invers, a inducerii bolii și multe cărți de literatură medicală chineză sunt dedicate considerațiilor legate de dietă.Deoarece stomacul primește hrana, iar splina este răspunzătoare de trans...

Plante medicinale

-Anunț-